Rīgas reģiona Projektu vadības sistēma ir nozīmīgs Rīgas domes projektu vadības instruments, kas nodrošina pilnīgu Rīgas domes iestāžu projektu pārvaldību no projektu ideju identificēšanas, projektu stratēģiskai plānošanai līdz ieviešanai un kontrolei.

Sistēmas viens no galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt viegli lietojamu, visiem pieejamu un pārskatāmu sistēmu Rīgas domes projektu pārvaldīšanā. Rīgas projektu vadības sistēma nodrošina arī visas ar projekta ieviešanu saistītās funkcijas, sākot ar informācijas uzglabāšanu par visām projekta aktivitātēm, līdz iespējai sekot finanšu resursu izlietojumam un finanšu dokumentu saglabāšanai skanētā veidā. Šī informācijas pieejamība veicina Rīgas domes iestādēs ieviešanā esošo projektu pārvaldību un pārskatāmību pašvaldības amatpersonām un citām ieinteresētajām organizācijām. Rīgas projektu vadības sistēma ir publiski pieejama ineteresentiem.

 
Projektu vadības sistēmas piekļuve

Lietotājs:

Parole:

OK

Šīs sistēmas nesankcionēta lietošana atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu un sodāma saskaņā ar LR Krimināllikumu.